دانشگاه صنعتی شاهرود 02332395520 sport@shahroodut.ac.ir


 فعالیت ها





اطلاعیه ای ثبت نشده است .




ارتباط با ما

آدرس

شاهرود میدان هفت تیر، دانشگاه صنعتی شاهرود

شماره تماس

02332395520

پست الکترونیک

sport@shahroodut.ac.ir