دانشگاه صنعتی شاهرود 02332395520 sport@shahroodut.ac.ir


 خبر : بيستمين جشنواره ورزشي بهاره


جشنواره ي ورزشي بهاره سال 97 بيستمين جشنواره ورزشي بهاره اي بود كه با توجه به تقويم ارسالي اداره كل تربيت بدني وزارت علوم در فصل بهار در  رشته هاي ورزشي همگاني و خوابگاه هاي مختلف در مراحل متعدد اتاق قهرمان، طبقه قهرمان، بلوك قهرمان و خوابگاه قهرمان همراه بود.


فرستنده خبر :
مدیر سیستم

تاریخ آخرین بروزرسانی :
12 دی 1397 - 11:06

تعداد بازدید :
154

ارتباط با ما

آدرس

شاهرود میدان هفت تیر، دانشگاه صنعتی شاهرود

شماره تماس

02332395520

پست الکترونیک

sport@shahroodut.ac.ir