دانشگاه صنعتی شاهرود 02332395520 sport@shahroodut.ac.ir


کارکناننام ونام خانوادگی: احمد خراطها

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: تربیت بدنی 

سمت : کارشناس ورزش دانشجویان پسر

پست اکترونیک:

تلفن:32300240-023 داخلی 3524

 

نام ونام خانوادگی: معصومه ناظمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: تربیت بدنی

سمت: کارشناس ورزش دانشجویان دختر

پست الکترونیک:

تلفن:32300240-023 داخلی 3522

 

نام ونام خانوادگی: مهدی رنجبریان

مدرک تحصیلی: کارشناسی 

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

سمت: مسئول اماکن ورزشی ، مدیر استخر نشاط و مسئول سامانه پهلوان

پست الکترونیک:mahr9024143@gmail.com

تلفن:32300240-023 داخلی 3525

تلفکس:32300342-023

 

 تاریخ آخرین بروزرسانی : 24 آذر 1398 - 03:05

ارتباط با ما

آدرس

شاهرود میدان هفت تیر، دانشگاه صنعتی شاهرود

شماره تماس

02332395520

پست الکترونیک

sport@shahroodut.ac.ir