دانشگاه صنعتی شاهرود 02332395520 sport@shahroodut.ac.ir


کارکنان<h3><big>نام ونام خانوادگی</big>: <span style="color:#000000"><span style="font-family:b nazanin">احمد خراطها</span></span></h3> <h3>مدرک تحصیلی: <span style="font-family:b nazanin"><span style="color:#000000">کارشناسی ارشد</span></span></h3> <h3>رشته تحصیلی: <span style="color:#000000"><span style="font-family:b nazanin">تربیت بدنی&nbsp;</span></span></h3> <h3>سمت : <span style="font-family:b nazanin"><span style="color:#000000">کارشناس ورزش دانشجویان پسر</span></span></h3> <h3><span style="font-size:14.04px">پست اکترونیک:</span></h3> <p>تلفن:32300240-023 داخلی 3524</p> <p>&nbsp;</p> <h3>نام ونام خانوادگی: <span style="font-family:b nazanin"><span style="color:#000000">معصومه ناظمی</span></span></h3> <h3>مدرک تحصیلی: <span style="font-family:b nazanin"><span style="color:#000000">کارشناسی ارشد</span></span></h3> <h3>رشته تحصیلی: <span style="font-family:b nazanin"><span style="color:#000000">تربیت بدنی</span></span></h3> <h3>سمت: <span style="font-family:b nazanin"><span style="color:#000000">کارشناس ورزش دانشجویان دختر</span></span></h3> <h3>پست الکترونیک:</h3> <p>تلفن:32300240-023 داخلی 3522</p> <p>&nbsp;</p> <h3>&nbsp;</h3> <p>&nbsp;</p>


تاریخ آخرین بروزرسانی : 13 دی 1400 - 03:44

ارتباط با ما

آدرس

شاهرود میدان هفت تیر، دانشگاه صنعتی شاهرود

شماره تماس

02332395520

پست الکترونیک

sport@shahroodut.ac.ir